Sisällöntuotantoa eri alustoille tai raakatekstinä. Kirjallista ja toimitettua materiaalia: esittely- ja mainostekstejä mainoksiin, flyereihin yms. Huolellista ja kieliopillisesti täsmällistä ja tarkkaa tekstintuotantoa vuosien toimittaja- ja tekstintuotantokokemuksella

Asiantuntijapalvelu voi käsittää esimerkiksi koululaitoksen tai koulun historian selvittämistä ja historiikin suunnittelua sekä toteuttamista yhteistyössä koululaitoksen ylläpitäjien kanssa.